Modele și formulare esențiale pentru protecția datelor în mediul medical

Pe această pagină, veți găsi o selecție de modele și formulare concepute special pentru a vă ajuta în implementarea corectă a protecției datelor în cadrul activității medicale. Aceste resurse vă vor fi de mare folos pentru a asigura respectarea prevederilor RGPD și a normelor naționale în vigoare.

Formularele și modelele disponibile includ:

  1. Model de clauze pentru angajați
  2. Model de acord de confidențialitate pentru colaboratori
  3. Tabel centralizator de monitorizare RGPD
  4. Consimțământ specific RGPD
  5. Formular tip cerere de acces la datele cu caracter personal
  6. Model de procedură de soluționare a cererilor persoanelor vizate (pacienți ș.a.)
  7. Model de formular de răspuns
  8. Model de plan de reacție la incidentele de securitate
  9. Acord Operator-Persoană Împuternicită

Folosiți aceste modele și formulare ca bază pentru a vă crea propriile documente personalizate, adaptate la nevoile și specificul activității dvs. medicale. Vă recomandăm să consultați ghidul nostru pentru a vă asigura că înțelegeți contextul și cerințele legate de protecția datelor înainte de a utiliza aceste resurse.

Model de clauze pentru angajați

Clauzele specifice de care ai nevoie în relație cu angajații tăi

Model de acord de confidențialitate pentru colaboratori

Acordul de confidențialitate de care ai nevoie în relație cu colaboratorii tăi

Tabel centralizator de monitorizare RGPD

Un model de centralizare a situațiilor întâlnite și a măsurilor luate

Consimțământ specific RGPD

Model de document pentru cazurile de cercetare științifică și promovare sau publicitate

Formular tip cerere de acces la datele cu caracter personal

Model pentru a simplifica procesul de exercitare a drepturilor

Model de procedură de soluționare a cererilor persoanelor vizate (pacienți ș.a.)

Îndrumări despre cum și cine soluționează cererile

Model de formular de răspuns

Model de răspuns la cererile persoanelor

Model de plan de reacție la incidentele de securitate

Un document esențial pentru documentarea incidentelor

Acord Operator-Persoană Împuternicită

Model care poate fi folosit în relația cu furnizorii de servicii